ĐIỀU KHOẢN VỀ KHUYẾN MÃI

Quy định chung về tất cả các Khuyến mãi của VNLOTO

1. Các chương trình Khuyến mãi của VNLOTO chỉ mang tính chất giải trí dành riêng cho khách hàng và VNLOTO có quyền giới hạn quyền tham gia và các chương trình Khuyến mãi.

2. VNLOTO có quyền chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình Khuyến mãi hoặc một phần của chương trình bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

3. Các chương trình Khuyến mãi chỉ áp dụng cho Thành viên có một và chỉ một tài khoản duy nhất tại VNLOTO. Người chơi trong cùng gia đình, cùng địa chỉ nhà, cùng số điện thoại, số tài khoản ngân hàng hoặc địa chỉ IP trên mạng internet sẽ không được tham gia các chương trình này.

4. Tiền thưởng Khuyến mãi không thể chuyển sang tài khoản khác trước khi Thành viên hoàn thành số vòng cược yêu cầu tại Khuyến mãi đó. Phần thưởng của bất kỳ Khuyến mãi nào và tiền thắng cược phụ thuộc và quyền quyết định riêng của VNLOTO.

5. Đối với các Khuyến mãi hoàn trả, tất cả các cược Hòa, cược Hủy, cược 2 bên đều không được tính vào doanh thu cược để tính hoàn trả.

6. Trong trường hợp hủy bỏ, loại bỏ tiền thưởng hoặc rút tiền trước khi hoàn thành yêu cầu vòng cược thì tiền thưởng và tiền thắng cược từ tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ trước khi được phép rút tiền.

7. VNLOTO không khoan nhượng cho việc lạm dụng tiền thưởng hoặc gian lận tiền thưởng. Chúng tôi sẽ kiểm tra việc lạm dụng và gian lận khuyến mãi diễn ra trên tất cả các sản phẩm của chúng tôi. VNLOTO sẽ hủy bỏ toàn bộ tiền thưởng và tiền thắng cược nếu phát hiện có gian lận và lạm dụng Khuyến mãi. Để bảo vệ quyền lợi của các khách hàng chơi lành mạnh, minh bạch và trong sáng, chúng tôi cho phép cung cấp thêm nhiều tiền thưởng cho họ và ngăn chặn những Thành viên gian lận tiền thưởng.

8. Việc xác định thế nào là gian lận tiền thưởng Khuyến mãi sẽ tuân theo quyết định của VNLOTO, việc lạm dụng tiền thưởng sẽ căn cứ vào những vi phạm dưới đây, nhưng cũng có thể là những gian lận khác tùy theo quyết định của VNLOTO:

  • Sử dụng nhiều tài khoản của cùng 1 cá nhân/ sử dụng proxy để truy cập.
  • Lạm dụng chênh lệch kèo giữa các trang cá cược.
  • Đặt cược 2 bên.
  • Cược tổ hợp.
  • Cược chéo tài khoản.
  • Nhận tiền thưởng nhiều lần đối với Khuyến mãi thưởng chào mừng.
  • Sử dụng VPN hay che giấu địa chỉ IP.

9. Trong trường hợp của một hành vi vi phạm các điều kiện và điều khoản, các quyết định của VNLOTO là quyết định cuối cùng và Thành viên vi phạm không có quyền khiếu nại.

10. Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến quyền tham gia của người chơi trong các chương trình Khuyến mãi, tất cả các vấn đề liên quan đến tiền thưởng, giải thưởng hoặc các điều kiện và điều khoản, quyết định cuối cùng thuộc về VNLOTO.

11. VNLOTO có quyền hạn chế bất kỳ người tham gia Khuyến mãi nào. VNLOTO cũng có quyền chấm dứt hoặc sửa đổi Điều kiện và Điều khoản của các chương trình Khuyến mãi vào bất kỳ lúc nào với bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước.

12. Việc rút tiền hoặc nhận giải thưởng có thể bị kiểm toán và/hoặc xác minh danh tính trước khi xử lý. Thành viên có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng về tên tuổi, địa chỉ, tuổi tác hoặc biên lai gửi tiền, chứng minh game đã chơi hoặc số điện thoại. Sau khi yêu cầu được gửi đến Người chơi, nếu thông tin không được cung cấp trong vòng 72 giờ thì tiền thưởng, tiền thắng cược hoặc giải thưởng sẽ bị hủy bỏ.

13. Tất cả Người tham gia các chương trình Khuyến mãi phải tuân thủ các Điệu kiện & Điều khoản của VNLOTO và Các Quy Định Luật Lệ chung của VNLOTO.